Risico-onderwerpen

Ondernemingen van vandaag worden geconfronteerd met een breed scala aan risico's, van natuurrampen tot menselijke fouten. Marsh biedt strategieën en oplossingen die bedrijven niet alleen helpen in het beheersen van, maar ook anticiperen op de uitdagingen van deze problemen.

 
Beroepaansprakelijkheid is uitgegroeid tot de 'productaansprakelijkheid' van de dienstensector. Een beroepaansprakelijkheidverzekering beschermt tegen de aansprakelijkheid als gevolg van een vordering, fout, weglating of nalatigheid bij de uitvoering van beroepsmatige diensten. Het beheerst tevens de kosten van de eventuele juridische verdediging.  >>
Bestuurderaansprakelijkheid is een bekend risico bij veel ondernemingen. Bestuurders en commissarissen kunnen weinig doen om de complexiteit van het bedrijf en de wetten en regels waarin zij opereren te verminderen. Echter kan veel worden gedaan om de persoonlijke bezittingen van bestuurders en commissarrissen te beschermen.  >>
Biovergisting brengt veel risico's met zich mee. Marsh heeft een speciaal product ontwikkeld die u onder andere verzekert voor schade als gevolg van eigen gebrek, materiaal- en constructiefouten, over- en onderdruk, bedieningsfouten, corrosie, kortsluiting, overspanning en inductie, diefstal en vandalisme.   >>
Contractuele aansprakelijkheid is belangrijk om in de gaten te houden tot op de letter precies. Bij het opstellen van contracten tussen partijen is het belangrijk om te letten op contractuele beperkingen van de aansprakelijkheid die zijn gemaximaliseerd tot een bepaald bedrag en de uitsluiting van bepaalde elementen zoals gevolgschade.  >>
Cyberrisico's en -criminaliteit spelen een steeds grotere rol in onze huidige samenleving. Marsh werkt nauw samen met toonaangevende verzekeraars voor de ontwikkeling van verzekeringsdekkingen voor cyberrisico's waaraan ondernemingen worden blootgesteld via het internet en netwerk.  >>
Economische neergang is een ontwikkeling van de laatste jaren als gevolg van de kredietcrisis in 2007 en de Europese staatsschuldencrisis in 2010. Marsh biedt een breed scala van diensten die helpen om risico's te identificeren, blootstellingen te beperken en bedrijven te helpen in deze uitdagende economische periode.  >>
Employment Practices Liability ofwel werkgelegenheid gerelateerde risico's behoren tot de meest potentieel schadelijke blootstellingen. Vaak staan onderwerpen als seksuele intimidatie, onrechtmatige contractbeëindiging en discriminatie centraal. Werkgevers van allerlei ondernemingen worden geconfronteerd met schades als gevolg van Employment Practices Liability rechtzaken, wat kan leiden tot een f...  >>
Fraude is een onderschat probleem. Bedrijven zijn zich vaak niet goed bewust van fraude binnen de eigen organisatie. Of het nu gaat om een frauderende medewerker, of een derde die uw onderneming tracht te benadelen. Een fraudegeval kan ernstige gevolgen voor u en uw onderneming hebben. Fraude gebeurt altijd op een onverwacht moment en vaak door een onverwacht persoon.  >>
Fusies en overnames zijn vaak een ingrijpende verandering voor een organisatie. Twee of meer partijen moeten hun samenwerking definiëren en goede afspraken maken. Dit is belangrijk om risico's in de toekomst te voorkomen. Een dergelijke verandering heeft bovendien een sterke invloed op de werknemers, omdat zij mogelijk geconfronteerd met andere afdelingen, functies, taken en werkwijzes.  >>
Kidnap en ontvoering vindt vaker plaats dan verwacht. Medewerkers van internationale ondernemingen, aannemers, binnenlandse bedrijven met internationale reizigers, vermogende particulieren en families kunnen het risico lopen te worden ontvoerd, afgeperst, aangehouden of gekaapt.  >>
Milieuaansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid voor milieuschade als gevolg van bijvoorbeeld verontreiniging van lucht, water of bodem. In de huidige samenleving wordt steeds meer verwacht dat ondernemingen de verantwoordelijkheid dragen voor hun milieu-omgeving. Het niet voldoen aan de eisen kan leiden tot behoorlijke financiële of reputatieschade.  >>
Ontwerpaansprakelijkheid voor opdrachtgevers is van grote invloed op de realisatie van grote bouwprojecten. De meeste risico's betreffen advies- of ontwerpfouten. De ontwerpaansprakelijkheidverzekering is met name geschikt voor opdrachtgevers van utiliteitsbouwprojecten zoals overheden, projectontwikkelaars, scholen, woningbouwcoöperaties, ziekenhuizen en vastgoedondernemers.  >>
Piraterij is een onderwerp dat de media beheerst. Regelmatig bereikt ons het nieuws dat schepen voor de kust van Afrika aangevallen worden, waardoor zowel de bemanning als goederen blootgesteld worden aan ingrijpende risico's. Naast dit voorbeeld zijn er andere vormen van piraterij en kapingen bekend bij Marsh waarvoor we passende verzekeringsoplossingen hebben ontwikkeld.  >>
Politieke risico's liggen altijd op de loer vanwege mogelijke plotselinge veranderingen in het politieke landschap. Marsh adviseert bedrijven in het beperken van politieke risico's op internationaal niveau. We bieden advies aan financiële en risicomanagers en helpen hen met het ontwikkelen van effectieve politieke strategieën.  >>
Productaansprakelijkheid en terughaalacties kunnen verwoestende gevolgen hebben voor een bedrijfsmerk of de winstgevendheid. Het maakt daarbij niet uit wat de omvang, de locatie of reputatie van het bedrijf is. Om de kosten en risico's voor een dergelijk voorval te minimaliseren moeten bedrijven hun productrisico's pro-actief beoordelen en beheren.  >>
Terrorisme kan organisaties direct en indirect beïnvloeden op tal van manieren. Vaak wordt over het hoofd gezien dat moderne terreuraanslagen niet alleen invloed hebben op hun directe ligging. Ze kunnen leiden tot de sluiting van transportnetwerken in hele steden. Marsh biedt de laatste ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, trends en capaciteit van terrorismerisico's.  >>
Werkgeveraansprakelijkheid is een essentieel onderdeel voor iedere organisatie om zich voor te verzekeren. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor letselschade van werknemers als gevolg van een blootstelling aan gevaarlijke stoffen, een val van een stellage, het bekneld raken in een productiemachine of een ongeluk met een bedrijfsauto.  >>