Technische verzekeringen

De Engineering Practice van Marsh is gespecialiseerd in het leveren van technische verzekeringen. In de huidige economie speelt informatietechnologie een essentiële rol. Zo biedt Marsh verzekeringsdekkingen voor schade aan machines, installaties, computers en elektronica. Binnen de afdeling is bovendien een brede kennis beschikbaar over de aanpak en preventie van cyberrisico's.

Technische verzekeringen

De techniek staat voor niets. Maar als de techniek het laat afweten kan een onderneming in één keer stil komen te liggen. Voor bedrijven kan dit desastreuze gevolgen hebben. Zij moeten zich dus goed beschermen tegen risico’s als kortsluiting, materiaalmoeheid, ontwerp- en constructiefouten. Maar ook tegen van buiten komende schadeoorzaken, zoals overspanning, inductie en water. Bovenal kunnen bedieningsfouten ernstige consequenties hebben.

De technische verzekeringen van Marsh dekken materiële schade aan installaties, machines en apparaten. Bij deze verzekeringen zijn in principe alle technische risico’s gedekt, tenzij sprake is van een expliciete uitsluiting in de polis. Maar ook bedrijfsschade kan worden meeverzekerd. Dit is de financiële schade die ontstaat als gevolg van materiële schade, zoals bijvoorbeeld productie- en omzetverlies.

Onze medewerkers zijn techneuten van huis uit. Daardoor kunnen zij gemakkelijk communiceren met de technici op de werkvloer. Grondige kennis van de techniek en daardoor goede communicatie met de technici op de werkvloer is onmisbaar. De taal spreken en de ‘ins en outs’ van een technische schade begrijpen zijn voorwaarden om serieus genomen te worden. Onze medewerkers combineren theoretische en praktische kennis van de techniek, van complexe productieprocessen, van allerlei kleine en grote machines en installaties, van de elektronica, van energieopwekking en van aandrijfsystemen.

sorteren op:
Toevoeging nieuwe clausule met betrekking tot sancties en handelsembargo’s
20 mei 2014  |  Lezers: 88642 |  Reacties: 0 
Toevoeging nieuwe clausule met betrekking tot sancties en handelsembargo’s
Sanctiewetgeving verbiedt bedrijven zaken te doen met andere bedrijven of personen uit bepaalde landen. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlandbeleid en ve...  >>
FERMA Risk Management Benchmarking Survey 2014
22 april 2014  |  Lezers: 88831 |  Reacties: 0 
FERMA Risk Management Benchmarking Survey 2014
Marsh is trots officieel partner te zijn van het zevende FERMA Risk Management Survey in 2014, die wordt gelanceerd op 22 april. Houd uw uitnodiging in de gaten om deel te nemen.  >>
World Economic Forum: Global Risks 2014
16 januari 2014  |  Lezers: 97120 |  Reacties: 0 
World Economic Forum: Global Risks 2014
Volgens het rapport Global Risks 2014 van het World Economic Forum, wordt de chronische inkomenskloof tussen rijke en arme burgers gezien als het risico die naar alle waarschijnlij...  >>
Een combinatie van Europese wetgeving rondom cyberrisico’s leidt tot nieuwe uitdagingen
16 januari 2013  |  Lezers: 96822 |  Reacties: 0  | Article Rating
Een combinatie van Europese wetgeving rondom cyberrisico’s leidt tot nieuwe uitdagingen
De Europese Commissie heeft in 2012 twee nieuwe besluiten toegelicht, die in 2013 van toepassing kunnen worden. Twee besluiten die op het eerste gezicht geen verband met elkaar heb...  >>
Global Risks 2013 - Eighth Edition
08 januari 2013  |  Lezers: 166927 |  Reacties: 0  | Article Rating
Global Risks 2013 - Eighth Edition
The World Economic Forum's Global Risks 2013 report is developed from an annual survey of over 1,000 experts from industry, government, academia and civil society who were asked to...  >>
EMEA Liability Insurance Buyers Report 2012
27 september 2012  |  Lezers: 90635 |  Reacties: 0  | Article Rating
EMEA Liability Insurance Buyers Report 2012
Dit rapport analyseert het koopgedrag van inkopers van aansprakelijkheidverzekeringen van meer dan 2.000 ondernemingen in heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van oktobe...  >>
Lessons Learned from the Catastrophes of 2011 - The Marsh Point of View
16 april 2012  |  Lezers: 90607 |  Reacties: 0  | Article Rating
Lessons Learned from the Catastrophes of 2011 - The Marsh Point of View
Volgens het rapport Lessons Learned from the Catastrophes of 2011 heeft de omvang van de rampen die plaatsvonden in 2011 gezorgd voor een overschrijding van de voorspelde verliesmo...  >>
Global Risks 2012 - Seventh Edition
11 januari 2012  |  Lezers: 91176 |  Reacties: 0  | Article Rating
Global Risks 2012 - Seventh Edition
De kwetsbaarheid van de wereld voor economische schokken en sociale onrust ondermijnen de vooruitgang die de globalisering heeft gebracht. Dat concludeert Global Risks 2012, het be...  >>
sorteren op:
10 vragen over Cyber Risk
Lezers: 78602 |  Reacties: 0 
10 vragen over Cyber Risk
Bedrijven en instellingen zonder computers bestaan nauwelijks meer en de afhankelijkheid van de virtuele wereld neemt toe. Directe eigen schade door verlies of verminking van infor...  >>
Biovergistingverzekering
Lezers: 79053 |  Reacties: 0  | Article Rating
Biovergistingverzekering
Het verleden heeft geleerd dat het exploiteren van een vergistinginstallatie nogal wat risico’s met zich meebrengt. Denk daarbij aan motorschades, vastgelopen roerwerken en pompen ...  >>
Cyber Risks Verzekering
Lezers: 86427 |  Reacties: 0  | Article Rating
Cyber Risks Verzekering
Een bedrijf zonder computers en elektronisch opgeslagen informatie is tegenwoordig ondenkbaar. De kans op verlies van deze informatie door virussen, hackers en andere oorzaken neem...  >>
Marsh Nederland
Lezers: 84158 |  Reacties: 0  | Article Rating
Marsh Nederland
Risico’s zijn overal, maar hoe kunt u de risico’s die uw bedrijf loopt controleren, minimaliseren en financieren? Als u uw risico’s beter in de hand houdt, beschikt u over een bela...  >>
Marsh3D - Define, Design, Deliver
Lezers: 81913 |  Reacties: 0  | Article Rating
Marsh3D - Define, Design, Deliver
Hebben we in deze economisch uitdagende tijd een duidelijk inzicht in de risico’s en kansen die economische waarde creëren? Kunnen we hier efficiënter mee omgaan? Hoeveel risico mo...  >>
Waardebepaling
Lezers: 63207 |  Reacties: 0 
Waardebepaling
Periodieke toetsing van de waarde van uw eigendommen en uw bedrijfsschaderisico is van belang om onderverzekering voor te zijn. In geval van schade leidt onderverzekering namelijk ...  >>
sorteren op:
15 januari 2015  |  Lezers: 4502
International Conflict Tops List of Global Risks in 2015
Geopolitical and societal risks dominate the World Economic Forum Global Risks 2015 report. Interstate conflict with regional consequences is viewed as the number one global r...  >>
30 januari 2013  |  Lezers: 6785
EMEA commerciële verzekeringsmarkt blijft naar verwachting stabiel in 2013
De verzekeringsmarkt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zal naar verwachting stabiel blijven in 2013, ondanks de verliezen die de wereldwijde markt in 2012 heeft geleden...  >>
08 januari 2013  |  Lezers: 6841
Global Risks 2013: Wereld in gevaar door markten en moeder natuur
De wereld loopt meer risico, omdat door de aanhoudende zwakke economie het vermogen wordt beperkt om milieu-uitdagingen aan te pakken. Dit staat in het rapport Global Risks 2013 va...  >>
29 november 2012  |  Lezers: 7046
Marsh benoemt leiders voor zijn internationale divisie
Om de wereldwijde dienstverlening beter af te stemmen op de behoefte van de klant, heeft Marsh vandaag aangekondigd dat het zijn regio's Azië en Pacific heeft samengevoegd en een n...  >>
09 november 2012  |  Lezers: 6467
NFPA EuroCon 2012 zet Amsterdam in het teken van brandveiligheid
Op 12, 13 en 14 november 2012 vindt NFPA EuroCon 2012 plaats in de Passengers Terminal in Amsterdam. Tijdens het evenement komen de beste experts van NFPA en Marsh Risk Consulting ...  >>
04 oktober 2012  |  Lezers: 6937
Marsh Index: Wereldwijde verzekeringsmarkt blijft standvastig in het derde kwartaal
De wereldwijde verzekeringsprijzen blijven stijgen in het derde kwartaal van 2012, wat een langzame maar gestage trend voortzet die begon in de tweede helft van 2011. Volgens het M...  >>
27 september 2012  |  Lezers: 6904
Vraag naar aansprakelijkheidverzekeringen neemt toe tijdens economische neergang
Bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) kopen aansprakelijkheidverzekeringen met hogere dekkingen uit vrees voor een mogelijke toename in schadeclaims als gevolg va...  >>
28 juni 2012  |  Lezers: 6806
Marsh lanceert Quarterly Global Insurance Pricing Index
De wereldwijde verzekeringsmarkt bleef standvastig in het tweede kwartaal van 2012 waarmee een duidelijke trend wordt voortgezet die begon in het derde kwartaal van 2011, aldus het...  >>
16 april 2012  |  Lezers: 6643
Het standpunt van Marsh over de geleerde lessen van de natuurrampen van 2011
Volgens het rapport Lessons Learned from the Catastrophes of 2011 heeft de omvang van de rampen die plaatsvonden in 2011 gezorgd voor een overschrijding van de voorspelde verliesmo...  >>
25 januari 2012  |  Lezers: 6699
Strengere voorwaarden verwacht in 2012 voor de EMEA commerciële verzekeringsmarkt
Verzekeringstarieven voor bedrijven die te maken hebben gehad met natuurrampen en supply-chain-risico's zullen naar verwachting blijven stijgen in 2012 in heel Europa, Midden-Ooste...  >>

Contact
Rogier Seinstra
Engineering Practice Leader
Rotterdam, Nederland
010 4060 473
rogier.seinstra@marsh.com