Hydrografische zorgen voor megacontainerschepen

De maximale capaciteit van containerschepen steeg de afgelopen 25 jaar van 5.000 TEU naar 20.000 TEU. Daarnaast werden het Suez- en Panamakanaal uitgebreid en de Arctische routes toegankelijk. Deze ontwikkelingen bieden de maritieme sector mogelijkheden, maar gaan ook gepaard met risico's. Want wat weten we van de bodem van nieuwe en bestaande (inter)nationale vaarroutes?

“We have better maps of the surface of Mars and the moon than we do the bottom of the ocean. We know very, very little about most of the ocean.” Dit laat oceanograaf Gene Feldman optekenen op de website van de NASA. Nu het aantal vaarroutes en de grootte van schepen en lading toenemen, baart het gebrek aan kennis van de zeebodem zorgen.

Met het rapport ‘Plumbing the Depths: Hydrographic Concerns for Modern-Day Large Vessels’ benadrukt Marsh het belang van onderzoek. Rogier van der Sluijs, Marine practice leader, zegt hierover:

“De roep om hydrografische en bathymetrische data wordt luider. Overheden kunnen hieraan gehoor geven door onderzoek te stimuleren en maritieme organisaties aan te moedigen data te delen. Dit verlaagt de druk op de bergingsindustrie, die uitdagingen ervaart bij het bergen van schepen vanaf 6.000 TEU.”

Download hier het rapport voor meer inzichten!