PRIVACYBELEID MARSH

Dit Privacybeleid geeft aan op welke wijze websites die naar dit Privacybeleid verwijzen (elk afzonderlijk een ‘site’ te noemen) omgaan met informatie. De beheerder van deze website is Marsh B.V., geregistreerd onder KvK-nummer 24120005 en gevestigd aan de Conradstraat 18, 3013 AP te Rotterdam.

U dient ten minste 18 jaar oud te zijn en handelingsbekwaam te zijn om overeenkomsten aan te gaan en om deze site en de services die aangeboden worden te gebruiken.

Wij hebben dit Privacybeleid opgesteld om u te informeren over de wijze waarop wij de op of via deze site verzamelde persoonlijke gegevens zullen behandelen. Door gebruik te maken van deze site verklaart u akkoord te gaan met het gebruik, de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens en andere informatie die op deze site is opgeslagen of door u op of via deze site wordt verstrekt. Gebruik, opslag en verwerking vindt plaats in overeenstemming met dit Privacybeleid zoals hieronder nader toegelicht.

Op dit Privacybeleid zijn de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITES (de ‘voorwaarden’) van de site van toepassing.

In enkele specifieke gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verspreiden. Voor meer informatie zie het onderstaande onderdeel over de overdracht van informatie naar het buitenland.

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes gedeelde informatie tussen uw webbrowser en een website. Voor meer informatie zie de onderstaande onderdelen over websitenavigatiegegevens en cookies over hoe en welke soorten cookies wij gebruiken en hoe u cookies kunt weigeren.

U heeft het recht uw persoonlijke gegevens die worden geregistreerd op te vragen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@marsh.com. Overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving kan voor een dergelijk opvragingsverzoek mogelijk een vergoeding gevraagd worden voor onze kosten. Bovendien heeft u het recht bezwaar aan te tekenen tegen enige vorm van informatieverwerking en het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, blokkeren, verwijderen of vernietigen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie over marketing zie het onderstaande onderdeel over marketing.

Verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens

De informatie die Marsh via deze site verzamelt, is onder te verdelen in twee categorieën: (1) informatie die bezoekers aan onze site vrijwillig verstrekken en (2) trackinginformatie die wordt verzameld terwijl bezoekers navigeren op onze site.

(1) Vrijwillig door u verstrekte informatie

Tijdens uw gebruik van deze site kunt u ervoor kiezen ons informatie te verstrekken waardoor wij u beter van dienst kunnen zijn. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen hangt af van de manier waarop u deze site wenst te gebruiken.

Wanneer u een brochure aanvraagt

Als u een brochure of aanvullende informatie opvraagt, dient u uw naam, e-mailadres, de naam van uw organisatie en het land waarin u gevestigd bent te verstrekken, zodat wij u het verzochte materiaal kunnen toesturen en kunnen vaststellen of u reeds een klant van Marsh bent.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt en/of een verzekeringsofferte aanvraagt

Als u zich aanmeldt op de site of een verzekeringsofferte aanvraagt, vragen wij eventueel om uw naam, e-mailadres, land, telefoonnummer en de reden van uw aanvraag, alsmede om informatie over uw functie en organisatie en enige andere informatie die noodzakelijk is om de offerte aan u te verstrekken. Op het gegevensformulier zullen wij met asterisken aangeven welke informatie optioneel en welke informatie verplicht is. Alle door u verzonden persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven op de site of in dit Privacybeleid.

Als u op basis van de offerte een transactie wilt sluiten, zullen wij de noodzakelijke persoonlijke gegevens verzamelen om de offerte af te ronden en de transactie tot stand te brengen, waaronder uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres of betalingsgegevens, voor zover deze relevant zijn voor de transactie. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de administratie van uw polis te verzorgen, claims etc. te verwerken en in zijn algemeenheid om uw relatie met ons te beheren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan Juridische Zaken/Marketing/Personeelszaken. Zie voor meer informatie over de categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens het onderdeel Openbaarmaking van uw gegevens.

Wanneer u opmerkingen plaatst

Tot slot geldt dat als u een opmerking plaatst bij content op onze site, wij u vragen om uw naam en e-mailadres teneinde u, indien u dit wenst, via e-mail te informeren wanneer anderen eveneens een opmerking bij de content plaatsen, alsmede om toezicht op de opmerkingen te houden in overeenstemming met ons beleid inzake acceptabel gebruik. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u daar verstrekt publiekelijk inzichtelijk is voor medewerkers van Marsh en andere gebruikers van de site.

(2) Tracking/websitenavigatiegegevens

Wanneer u op onze site navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons (gezamenlijk genoemd ‘websitenavigatiegegevens’). Websitenavigatiegegevens omvatten de standaardinformatie van uw webbrowser (zoals browsertype en -taal), uw Internet Protocol (IP)-adres en de handelingen die u op de site verricht (zoals bekeken webpagina's en aangeklikte koppelingen). Wij zullen deze websitenavigatiegegevens verderop nader toelichten.

Marketing

Wij zijn bevoegd uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u informatie te verstrekken over andere diensten en producten van Marsh op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening, risicobeheer en consultancy en aan ons gelieerde ondernemingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u per post, telefonisch, via e-mail of op een andere manier benaderen.

U kunt de typen marketinginformatie die u ontvangt beheren via het Profile Center. Daar kunt u selecteren welke marketinginformatie u wenst te ontvangen en in welk formaat (b.v. e-mail, sms of RSS-feed).

Afmelden

Als u op een eerder tijdstip heeft aangegeven marketinginformatie van ons te willen ontvangen maar het niet langer prijs op stelt, neem dan contact op via de contactgegevens onder aan dit Privacybeleid of geef dit aan tijdens een gesprek met een van onze vertegenwoordigers. U kunt ook op de knop 'afmelden' onderaan de communicatie klikken of inloggen op de site en eventuele vinkjes bij meldingen waarvoor u zich had aangemeld verwijderen. Vanaf de volgende dag zult u dan geen meldingen meer ontvangen. Indien de meldingen noodzakelijk zijn om de door u verzochte diensten te kunnen leveren en deze meldingen geen marketinginformatie bevatten, kunt u zich niet afmelden voor deze meldingen.

Websitenavigatiegegevens

Cookies

Net als vele andere ondernemingen kunnen wij gebruikmaken van cookies op deze site. Cookies zijn stukjes gedeelde informatie tussen uw webbrowser en een website.  Door het gebruik van cookies kunnen wij de gebruiker een snellere en gemakkelijkere ervaring bieden. De enige persoonlijke gegevens die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf heeft verstrekt. Een cookie kan geen gegevens op de harde schijf van uw computer lezen.

Er bestaan verschillende soorten cookies met verschillende functies:

(i)         Sessiecookies: deze worden enkel gedurende uw websessie op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Hierin wordt meestal een anonieme sessie-ID opgeslagen waardoor u op een website kunt surfen zonder voor elke pagina te moeten inloggen. Deze cookies verzamelen geen informatie van uw computer.

(ii)         Permanente cookies - een permanent cookie wordt als een bestand op uw computer opgeslagen en blijft bewaard wanneer u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan door de website die het heeft aangemaakt worden gelezen wanneer u die website opnieuw bezoekt.

(iii)        Huidige-domeincookies: dit type cookie heeft als functie uw voorkeuren voor een specifieke website te bewaren. Deze cookies worden opgeslagen en uitgewisseld tussen de server en de harde schijf van uw computer. Zij worden enkel gebruikt voor personalisatiedoeleinden die u zelf heeft ingesteld.

Wij maken in geen geval gebruik van externe of onacceptabele cookies op onze sites. Wel maken wij gebruik van webbeacons van derden (zie het onderdeel over webbeacons).

Voor meer informatie over al deze soorten cookies en voor meer informatie over cookies in het algemeen verwijzen wij u naar aboutcookies.org.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Wanneer strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn essentieel om u op de site te laten navigeren en gebruik te maken van de functionaliteit van de site, zoals toegang tot beveiligde onderdelen. Zonder deze cookies is het niet mogelijk door u verzochte diensten, zoals het opvragen van een offerte of inloggen in uw account, te leveren. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketing of om te onthouden welke internetlocaties u heeft bezocht.

Prestaties

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een site gebruiken, zoals de meest bezochte pagina's en of bezoekers foutmeldingen van een webpagina krijgen. Bovendien kunnen wij met behulp van deze cookies het aantal bezoekers naar de site registreren en tellen, waardoor wij inzicht krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken van de site en wij deze kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert; alle door deze cookies verzamelde informatie is anoniem en dient enkel om de wijze waarop onze site functioneert te verbeteren.

Functionaliteit

Met behulp van deze cookies kan onze site uw keuzes onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) en u verbeterde functionaliteit bieden. Zo kan een site bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden, zodat u met een bepaald apparaat uw account niet steeds opnieuw hoeft aan te melden wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om aanpassingen te onthouden in tekstgrootte, lettertype of andere onderdelen van webpagina's die u zelf kunt instellen. Daarnaast dienen zij om door u gewenste diensten te verzorgen, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van een opmerking bij een artikel. De informatie die deze cookies verzamelen wordt doorgaans geanonimiseerd. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor reclame of om te onthouden welke internetlocaties u heeft bezocht.

Zie voor meer informatie over het aan- en uitzetten van cookies in uw browser de helpfunctie van uw webbrowser of ga naar aboutcookies.org.

Wij maken gebruik van Google Analytics om sitestatistieken samen te stellen. Voor meer informatie over de cookies die Google Analytics gebruikt, verwijzen wij u naar de Google Code-website.

Webbeacons

Deze site maakt mogelijk ook gebruik van webbeacons (waaronder webbeacons van of verzorgd door derden), zowel zelfstandig als in combinatie met cookies, om informatie te vergaren over hoe gebruikers de site gebruiken en over de interactie met e-mails van Marsh. Webbeacons zijn transparante elektronische afbeeldingen die bepaalde vormen van informatie op uw computer kunnen herkennen, zoals cookies, wanneer u een aan de webbeacon gekoppelde specifieke site heeft bezocht, en een beschrijving van een site die is gekoppeld aan de webbeacon. Wij gebruiken webbeacons ten behoeve van het functioneren en verbeteren van de sites en e-mailcommunicatie. Wij zijn bevoegd informatie van webbeacons te gebruiken in samenhang met andere gegevens over onze klanten teneinde u informatie te verstrekken over Marsh en onze diensten. Wij zullen een dergelijke review op anonieme basis uitvoeren.

IP-adressen

Wanneer u onze sites bezoekt, verzamelt Marsh uw Internet Protocol (IP)-adressen om niet-persoonlijke gegevens te traceren en te aggregeren. Zo gebruikt Marsh IP-adressen bijvoorbeeld om de regio's van waaruit gebruikers op de sites navigeren bij te houden. IP-adressen zullen zodanig worden opgeslagen dat u niet op basis van uw IP-adres geïdentificeerd kunt worden. Indien u niet wilt dat uw IP-adres wordt opgeslagen, meld u dan af via een van de methoden zoals uiteengezet in het onderdeel Afmelden hierboven.

Openbaarmaking of gebruik van uw gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming uitwisselen of verkopen of op andere wijze distribueren buiten de Marsh & McLennan Companies, Inc. groep (MMCo), behalve waar dit in overeenstemming is met uw instructies (waaronder het aan u leveren van bij ons afgesloten diensten) of zoals bepaald in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die zich reeds in het publieke domein bevinden. Wanneer wij persoonlijke gegevens onafhankelijk hebben ontvangen van een derde, zelfs waar dit is gebeurd met dien verstande dat de personen op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben op de hoogte zijn gesteld van de reden(en) om de persoonlijke gegevens te verkrijgen en dat deze aan derden zoals MMCo openbaar gemaakt kunnen worden, zullen de voorwaarden van dit Privacybeleid van toepassing zijn op dergelijke persoonlijke gegevens.

Wij zijn bevoegd uw persoonlijke gegevens te gebruiken of verspreiden voor zover dit wettelijk vereist is, en zoals hieronder beschreven:

(i)                  Verlenen van diensten. In het kader van onze normale dienstverlening aan klanten kunnen persoonlijke gegevens binnen MMCo gedeeld worden voor onderzoeks- en statistiekdoeleinden, systeembeheer en het bestrijden of opsporen van misdrijven. Wanneer u ons informatie verstrekt inclusief persoonlijke gegevens van derden (namen, adressen of overige gegevens met betrekking tot levende individuen), zullen wij die persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken om u algemene verzekerings- en andere diensten te leveren met dien verstande dat de personen op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben op de hoogte zijn gesteld van de reden(en) om de persoonlijke gegevens te verkrijgen en dat deze aan derden zoals MMCo openbaar gemaakt kunnen worden.

(ii)                Verkrijgen van offertes en afsluiten van dekking. Teneinde een door u aangevraagde verzekeringsofferte te genereren, en in het geval u vervolgens een overeenkomst wenst af te sluiten, is het noodzakelijk dat wij de van u verkregen persoonlijke gegevens kunnen delen met de betreffende verzekeraars, agenten en andere dienstverleners, consultants en marktonderzoek- en kwaliteitsborgingsbureaus. Ingeval deze derden uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken, zullen wij hen verplichten uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken op een manier die aansluit bij dit Privacybeleid. Als deze derden uw persoonlijke gegevens wensen te gebruiken voor enig ander doel, zijn zij wettelijk verplicht ons hiervan op de hoogte te stellen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor te verkrijgen. Neem voor meer informatie over deze derden contact met ons op via contact@marsh.com.

(iii)              Agenten en dienstverleners. Wij maken met enige regelmaat afspraken met andere bedrijven en personen om namens ons handelingen te verrichten of diensten te verlenen, zoals het hosten van deze site, versturen van e-mailberichten of het namens ons voeren van telefoongesprekken. Zij hebben mogelijk toegang tot persoonlijke gegevens, zoals adressen, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken, maar mogen deze enkel gebruiken voor het uitvoeren van diensten voor Marsh.

(iv)               Bedrijfsoverdracht. Naarmate wij onze bedrijfsvoering blijven ontwikkelen, is het mogelijk dat wij activa verkopen of aankopen. In dergelijke transacties is gebruikersinformatie, doorgaans bestaande uit persoonlijke gegevens, vaak één van de over te dragen bedrijfsmiddelen. Oftewel, als Marsh (of nagenoeg alle activa van Marsh) wordt overgenomen, is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens tot de overgedragen activa behoren. In dergelijk geval zijn wij dus bevoegd uw persoonlijke gegevens openbaar te maken en/of over te dragen aan een externe overnemende partij.

(v)                 Juridische zaken. Marsh behoudt zich het recht voor en heeft het recht persoonlijke gegevens van u of informatie over uw gebruik van deze site openbaar te maken zonder uw voorafgaande toestemming indien Marsh te goeder trouw van mening is dat een dergelijk handelen noodzakelijk is om: (a) de rechten, eigendommen of veiligheid van MMCo, medewerkers, andere gebruikers van deze site of het publiek te beschermen en verdedigen; (b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site te handhaven; of (c) te reageren op claims dat enige content in strijd zou zijn met de rechten van derden. Bovendien hebben wij het recht persoonlijke gegevens openbaar te maken indien wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, rechtsprocessen of overheidsverzoeken.

(vi)               Medewerkers van Marsh: Wij zullen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze medewerkers en aan andere medewerkers binnen MMCo die uw persoonlijke gegevens namens ons zullen verwerken, waarbij wij de volgende handelswijzen zullen hanteren: de marketingafdeling voert alle marketingactiviteiten uit. Betreft het een juridische kwestie, dan zal dit worden afgehandeld door juridische zaken. Betreft het een wervingskwestie of lopend dienstverband, dan zal dit worden opgepakt door personeelszaken. Als de verwerking van gegevens het toezicht op de website betreft, dan zal dit worden overgedragen aan de IT-afdeling en vervolgens aan de betreffende bedrijfsonderdelen. Daarnaast verwerkt de business persoonlijke gegevens ter evaluatie van medewerkers, of om hen in overweging te nemen voor promoties, loonsverhogingen of overplaatsingen. IT is bevoegd persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten te verwerken in het kader van het beheer van systemen of toepassingen, waarbij toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens onvermijdbaar is.

Overdracht van informatie naar het buitenland

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar elk land, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die minder strenge wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming hanteren als de landen binnen de EER, teneinde enige van de hierboven genoemde doelstellingen te verwezenlijken en ten behoeve van systeembeheer. Marsh heeft vestigingen in ruim 100 landen wereldwijd. Klik hier (uk.marsh.com) voor een overzicht van groepsmaatschappijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen.

Het is ook mogelijk dat uw gegevens of verzamelde persoonlijke gegevens aan deze vestigingen worden overgedragen – dit zal echter enkel gebeuren wanneer u ons verzoekt diensten aan u te leveren in een ander land.

De via deze site verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten. De webhostingprovider van Marsh voldoet aan het EU Safe Harbour-kader zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens vanuit de Europese Unie. Mocht een ontvanger niet zelfstandig gecertificeerd zijn volgens de Safe Harbour-beginselen, dan zullen wij zorgdragen voor  voldoende bescherming via overige maatregelen. 

Indien u persoonlijke gegevens met betrekking tot een ander persoon op of via de site aan Marsh verstrekt en deze persoonlijke gegevens beschermd zijn door een andere staat of ander land, bent u verantwoordelijk de toepasselijke wetgeving na te leven voor zover deze betrekking heeft op uw recht om dergelijke persoonlijke gegevens te gebruiken, deze aan Marsh te verstrekken, de opslag door Marsh van deze persoonlijke gegevens in elektronische vorm op de site en het gebruik van deze persoonlijke gegevens voor het verlenen van bemiddelings- en overige services aan uw organisatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Bijwerken van uw persoonlijke gegevens

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben accuraat, volledig en actueel zijn. Mochten uw gegevens veranderen dan kunt u dit aan ons doorgeven door uw persoonsgegevens op uw accountpagina bij te werken. U kunt ons ook mailen op contact@marsh.com.

Beleid inzake acceptabel gebruik

Wanneer u een opmerking plaatst bij content van Marsh of deelneemt aan een discussieforum of chatroom van Marsh, verzoeken wij u dit te doen in de geest van de volgende standaarden:

  • Wees nauwkeurig en/of oprecht met uw opmerkingen.

  • Blijf binnen de toepasselijke wetgeving van uw land – gebruik de site niet voor het plaatsen van lasterlijke, obscene, aanstootgevende, haatdragende of opruiende berichten.

  • Maak geen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (zoals auteursrecht, handelsmerken of databaserechten) van anderen.

De mening van elke deelnemer is die van de deelnemer zelf en dient niet te worden opgevat als een weerspiegeling van de mening van Marsh. 

Wij zullen uw opmerkingen doorsturen naar medewerkers van MMCo die toezicht houden op de gemaakte opmerkingen op de website. Zie voor meer informatie over de manier waarop medewerkers van MMCo uw persoonlijke gegevens verwerken het onderdeel Openbaarmaking of gebruik van uw gegevens; paragraaf (vi) Medewerkers van Marsh.

Externe koppelingen

Marsh gebruikt koppelingen naar andere websites die privacybeleid hanteren waar wij geen invloed op hebben. Zodra u onze servers verlaat (u kunt dit controleren via de URL in de locatiebalk van uw webbrowser), wordt het gebruik van eventuele persoonlijke gegevens die u aanlevert beheerst door het privacybeleid van de operator van de website die u bezoekt. Dit beleid kan afwijken van dat van ons. Indien u het privacybeleid van deze websites niet kunt vinden via een koppeling op de homepagina van de website, dient u voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met de website.

Veiligheid

Wij hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid te verzekeren van persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en bewaren en om te voorkomen dat deze gewijzigd worden, verloren gaan of bewerkt worden of toegankelijk zijn voor onbevoegden, waarbij rekening wordt gehouden met de technologische vooruitgang, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij blootstaan als gevolg van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving. Hoe effectief onze veiligheidsmaatregelen echter ook zijn, geen enkel beveiligingssysteem is onfeilbaar. Wij kunnen de veiligheid van onze database niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt niet via het internet onderweg worden onderschept. Wij vragen u daarom ook uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en de vertrouwelijkheid van alle computerwachtwoorden die u gebruikt voor de toegang tot het internet of deze site zorgvuldig te bewaken. Wij stimuleren het op verantwoorde wijze rapporteren van eventuele zwakheden in de beveiliging van onze sites of toepassingen die beschikbaar zijn via onze sites.

Informatie met betrekking tot dienstverbanden

Deze site kan de mogelijkheid bieden uw curriculum vitae of een sollicitatieformulier op te sturen of om via de site te solliciteren naar een functie. Indien u ons dergelijke informatie toestuurt, zullen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken (inclusief het mogelijk doorsturen hiervan) om uw kwalificaties te evalueren en contact met u op te nemen met betrekking tot eventuele functies bij Marsh of een van onze gelieerde ondernemingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Wij zijn bevoegd uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere leden van MMCo teneinde uw sollicitatie in overweging te nemen. Dit behelst het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan onze medewerkers die uw sollicitatie namens ons zullen verwerken. Zie voor meer informatie over de manier waarop medewerkers van MMCo uw persoonlijke gegevens verwerken het onderdeel Openbaarmaking of gebruik van uw gegevens; paragraaf (vi) Medewerkers van Marsh.

Aanpassingen op het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op [datum invoegen]. Wij zijn bevoegd dit Privacybeleid geregeld bij te werken. Wanneer dit het geval is, zullen wijzigingen op ons Privacybeleid direct van kracht worden. Als frequente bezoeker van deze site raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. 

Contactgegevens
Vragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunt u stellen via dit formulier: koppeling naar contactformulier invoegen of schriftelijk op het volgende adres:

Marsh Nederland
t.a.v. de afdeling Legal & Compliance
Postbus 232
3000 AE Rotterdam
marsh.nederland@marsh.com